Skattekartet Skattesøk

Henriette Thilert

1974 • Oslo

Henriettes skatt 2006-2013
Om Skattekartet
Skattedata for Henriette Thilert, 1974, Oslo
Henriette Thilert Tall fra 2009
  Inntekt 0 0%
Formue 0 0%
Skatt 0 0%
Født i 1974 (76.958 personer)
Inntekt 229.704 88%
Formue 0 0%
Skatt 78.760 87%
Henriette, født 1974 (68 personer)
Inntekt 229.762 88%
Formue 0 0%
Skatt 81.470 90%
1974 fra Oslo (13.109 personer)
Inntekt 260.858 100%
Formue 0 0%
Skatt 90.563 100%
Norge (4.197.906 personer)
Inntekt 188.922 72%
Formue 0 0%
Skatt 56.930 63%