Søk i Skattelistene


Skattekartet.com lar deg søke i de norske skattelistene.


Skattesøk 2006-2013
har komplette skattetall for 2006-2009 og for 2010-2013 vises alle som er blitt nevnt i avisenes topplister.


Skattekartet Skattesøk
er en spesiell fremstilling av 2009-tallene. Her sammenlignes inntekt, formue og skatt med medianen til andre som er født samme år, har samme navn, bor i samme kommune og lignende.


Skattekartet.com benytter kun data som er offentliggjort av avisene.