Søk i skattelistene for 2013

Skattekartet.com er oppdatert med skattetall for 2013.

Skattesøk 2006 - 20013

Skattesøk 2006 - 20013

Vi har mer enn 100.000 skattetall for 2013. Disse er hentet fra topplister hos diverse nettaviser. Vi har kun benyttet data som er blitt offentliggjort av aviser.

For 2010, 2011 og 2012 har vi benyttet samme fremgangsmåte. Derfor er listene for de fire siste år ufullstendige. Om vi ikke har data står det at skattetallene er ‘ukjente’ og det betyr at denne personen ikke var blant de med aller høyest inntekt eller formue i sin kommune (eller på en annen toppliste).

For 2006 til 2009 har vi fullstendige skattelister.

Søk i skattelistene 2006 – 2013.

Skattesøket viser maksimalt ti treff. Dersom du har problemer med å finne ditt navn kan du legge til fødselsåret i søket, for eksempel kan du skrive inn Per Olsen 1967. Du kan eventuelt skrive inn bostedskommunen, slik som Per Olsen Stavanger.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Søk i skattelistene for 2012

Skattekartet.com er oppdatert med skattetall for 2012.

20. okt 2014: Nå har vi også tall for 2013.

Skattesøk 2006-2012

Skattesøk 2006-2012

Vi har mer enn 100.000 skattetall for 2012. Disse er hentet fra topplister hos diverse nettaviser. Vi har kun benyttet data som er blitt offentliggjort av aviser.

For 2011 og 2010 har vi benyttet samme fremgangsmåte. Derfor er listene for de tre siste år ufullstendige. Om vi ikke har data står det at skattetallene er ‘ukjente’ og det betyr at denne personen ikke var blant de med aller høyest inntekt eller formue i sin kommune (eller på en annen toppliste).

For 2006 til 2009 har vi fullstendige skattelister.

Søk i skattelistene 2006 – 2012.

Skattesøket viser maksimalt ti treff. Dersom du har problemer med å finne ditt navn kan du legge til fødselsåret i søket, for eksempel kan du skrive inn Arne Hansen 1971. Du kan eventuelt skrive inn bostedskommunen, slik som Arne Hansen Bergen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ditt navn på russisk

Har du noen gang lurt på hva du heter på et annet språk? Vi på Skattekartet lekte oss litt med å oversette norske navn til utenlandske tegn. Dette er langt vanskeligere enn vi trodde, men vi har kommet frem til et okay resultat. Vi har laget en søkefunksjon slik at du kan finne ditt eget navn oversatt.

Hvorfor er det så vanskelig å oversette et navn? For det første, med “oversettelse” mener vi egentlig å konvertere et navn til et annet tegnsett slik at det uttales likt på det andre språket som på norsk. For det andre ønsket vi å lage en generell dataalgoritme som kunne oversette ethvert norsk navn til utenlandske tegnsett.

Først forsøkte vi med russisk, som benytter det kyrilliske alfabetet. I utgangspunktet oversatte vi bokstav for bokstav. A på russisk er А – altså nøyaktig det samme som på norsk. Veldig lett! B er derimot en annen bokstatav Б, men denne uttales helt likt. Med C kommer et problem. Camilla uttales Kamilla mens Cecilie uttales Sesilie. K-lyden på russisk skrives som К mens en S-lyd skrives som С. Da en C i et norsk navn kan uttales på begge måter, hvordan kan man da lage en generell oversettelsesregel? Løsningen vi kom frem til er at Ca oversettes til Кa mens Ce forblir det samme.

Det var ikke nok å oversette hvert tegn i det norske alfabetet til det russiske. Et vanlig navn som Jan ville da blitt Йан, men det er slettes ikke slik russerne staver dette navnet. På russisk består Jan nemlig av kun to bokstaver; Ян. Den mye brukte Ja-lyden skrives som Я. For eksempel staves Albania, Armenia og Australia henholdsvis som Албания, Армения og Австралия.

Janet Jackson, russisk wikipedia

Janet Jackson, russisk wikipedia

En annen utfordring er at de fleste regler for oversettelser tar utgangspunkt i engelsk. Som du nå vet oversettes Ja-lyden til Я. Ser man bokstavene Ja, eller i sjeldne tilfeller Ia, i et norsk navn kan man trygt bytte ut dette med Я. Men om man tar utgangspunktet i en engelsk algoritme kan resultatet bli et helt annet. Janet Jackson, som jo uttales noe sånn som Dsjænnett Dsjækksånn, blir på russisk Джанет Джексон.

Vi har også oversettelser til armensk, arabisk, hebraisk, koreansk, japansk, hindi og tamil. Disse språkene er mer ulike de norske, og vi så oss nødt til å benytte engelske algoritmer. Derfor ble navnene først “englifisert” og deretter oversatt. I hvert ledd går unektelig litt informasjon tapt, så vi må dessverre innrømme at oversettelsene må tas med en klype salt. Om det er veldig viktig at du har en 100% riktig oversettelse (i den grad det er mulig) anbefales det at du finner noen med samme navn som deg i den lokale wikipedia.

Posted in Uncategorized | 5 Comments